اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «فنی و مهندسی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «فنی و مهندسی»

کامپیتور

علی رضا فلاحی آذر

علی رضا فلاحی آذر

مربی

دریافت رزومه

شیمی

گیتا یاقری

گیتا یاقری

استادیار

برق

پیمان کریمیان

پیمان کریمیان

مربی