ثبت سهمیه شاهد و ایثارگران

فرم ثبت درخواست دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره دانشجویی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • مقطع تحصیلی* مقطع تحصیلی خود را انتخاب کنید
  6
 • گروه آموزشی* گروه آموزشی خود را انتخاب کنید
  7
 • رشته تحصیلی*رشته تحصیلی خود را انتخاب کنید
  8
 • سال ورود*
  9
 • نیمسال ورود* نیمسال ورود خود را انتخاب کنید
  10
 • تلفن همراه*مثال: 09121234567
  11
 • سهمیه* لطفا نوع سهمیه خود را انتخاب نمایید
  12
 • تلفن ثابت*مثال: 44336548
  13
 • تلفن همراه فضای مجازی*مثال: 09121234567
  14
 • پست الکترونیکی*
  15
 • توضیحات*اگر توضیحاتی لازم است، وارد نمایید
  16
 • الحاق فایل به درخواست* فایل خود را آپلود کنید
  17
 • تایید صحت اطلاعات*
  اینجانب صحت اطلاعات وارد شده را تایید می‌نمایم.
  18
 • دانشجوی میهمان*
  دانشجوی میهمان هستم
  19