مهندسی عمران - حمل و نقل

تعداد بازدید:۲۷۱

رشته: مهندسی عمران

گرایش: حمل و نقل

مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر مریم نوری

پست الکترونیکی: ‌‌nouri_maryam@hotmail.com