مهندسی عمران - سازه

تعداد بازدید:۳۹۸

رشته: ‌ مهندسی عمران

گرایش: سازه

مقطع: کارشناسی ارشد ناپیوسته

نام و نام خانوادگی مدیر گروه: دکتر مریم نوری

پست الکترونیکی: nouri_maryam@hotmail.com