رشته‌های بدون آزمون

تعداد بازدید:۲۲۶۸

قابل توجه داوطلبان محترم;

جدول زیر اطلاعات مربوط به رشته‌هایی است که شما عزیزان بدون شرکت در آزمون امکان ثبت نام در واحد شهریار-صباشهر را خواهید داشت.

֍֍ دانلود رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار-صباشهر ֍֍

 

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار
رشته مقطع
حقوق کارشناسی پیوسته
حسابداری کارشناسی پیوسته
مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
مدیریت مالی کارشناسی پیوسته
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته
مهندسی برق - قدرت کارشناسی پیوسته
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
مهندسی نفت کارشناسی پیوسته
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته
مدیریت کسب و کارهای کوچک کارشناسی پیوسته
مهندسی تکنولوژی برق - قدرت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته
مهندسی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته
معماری کارشناسی ناپیوسته
کارشناسی حرفه ای حقوق - حقوق ثبتی کارشناسی ناپیوسته
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته
حسابداری کارشناسی ناپیوسته
مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته
نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته
الکتروتکینک - برق صنعتی کاردانی پیوسته
عمران کاردانی پیوسته
معماری کاردانی پیوسته
گرافیک - گرافیک کاردانی پیوسته
صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته
مکانیک خودرو کاردانی پیوسته
مدیریت بازرگانی کاردانی ناپیوسته
تکنولوژی صنایع غذایی کاردانی ناپیوسته
کاردان فنی برق کاردانی ناپیوسته
حسابداری کاردانی ناپیوسته

 

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مرکز صباشهر
رشته مقطع
حقوق کارشناسی پیوسته
روان‌شناسی کارشناسی پیوسته
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته