تقویم زمابندی حذف و اضافه نیمسال اول سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۵۴۹
تقویم زمابندی حذف و اضافه نیمسال اول سال ۱۴۰۰

‌‌‌‌‌‌‌دانشجویان گرامی از روز چهارشنبه مورخ ۰۶/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ مطابق جدول زمانبندی می توانند با مراجعه به سامانه آموزشیار نسبت به حذف و اضافه اقدام نمایید.
در روز حذف و اضافه بعد از ثبت درخواست دانشجویان دسترسی برای انتخاب دروس برای دانشجویان فراهم می شود.


فرآیند ثبت درخواست حذف و اضافه:
۱- از طریق منوی "درخواست / مجوز" زیر منوی "ارسال / پیگیری درخواست دانشجو" اقدام به ثبت درخواست نمائید.
۲- در قسمت "ارسال درخواست جدید"، طبقه بندی موضوع را "عملیات آموزشی دانشجو" و موضوع درخواست را "مجوز حذف و اضافه" و نیمسال درخواست را معادل "۴۰۰۱" قرار دهید.
۳- با انتخاب دکمه ی "ثبت" درخواست مجوز حذف و اضافه برای دانشجو ثبت می‌گردد.
۴- سپس با توجه به اطلاع رسانی های انجام شده در بازه ی زمانی تعیین شده بر اساس ورودی دانشجویان از طریق منوی "ثبت نام دروس دانشجو" –زیر منوی "حذف و اضافه" اقدام به اخذ دروس و انتخاب واحد نمائید.


تذکرات مهم درخصوص نیمسال اول سال ۱۴۰۰:
حذف و اضافه
از تاریخ ۰۶/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۰۷/‏۰۷/‏۱۴۰۰
شروع و پایان کلاس‌ها
از تاریخ ۲۷/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۱۰/۱۶/‏۱۴۰۰
شروع و پایان امتحانات
از تاریخ ۱۰/۱۸/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۳۰/‏۱۰/‏۱۴۰۰

تمامی کلاس های درسی و امتحانات نیمسال اول سال ۱۴۰۰ به صورت غیرحضوری (مجازی) و از طریق سامانه وادانا برگزار می گردد.


( ۸ )

نظر شما :