مراحل فارغ التحصیلی دانشجویان

تعداد بازدید:۱۴۰

‌‌‌‌‌‌‌امور بایگانی واحد:
- ابتدا با مراجعه به اداره بایگانی واحد اعلام فارغ التحصیلی خورا بیان نماید.
- بایستی از موجود بودن اصل مدرک تحصیلی پایه، تائیدیه تحصیلی و ریزنمرات اطمینان حاصل نمایند.
- تذکر ۱: در صورت عدم مدرک پایه برای دانشجویان مشمول می‌بایست درخواست نامه کتبی از واحد اخذ، و نسبت به دریافت مدرک پایه از دبیرستان یا دانشگاه قبلی خود اقدام نمایند.
- تذکر ۲: برای دریافت تائیدیه تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی می‌بایست به سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریارمراجعه و در قسمت سامانه گزینه سامانه تائیدیه تحصیلی را انتخاب نمایند تا تائیدیه پس از بررسی های لازم ازاداره آموزش و پرورش منطقه سکونت خود از طریق پست در اختیار واحد قرار گیرد.
- اطمینان از مطابقت مندرجات شناسنامه با مدرک پایه و سند پذیرش از مرکز آزمون
- در صورتی که مندرجات سند احراز هویت دارای نقص بوده، می‌بایست با مراجعه به مسئول ثبت نام پذیرش واحد نسبت به اصلاح و رفع نقص آن اقدام نماید.


مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی و ارائه آن به امور بایگانی واحد:

- تصویر شناسنامه از تمامی صفحات
- تصویر کار شناسائی ملی پشت و رو
- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت در صورت در اختیار داشتن
- عکس ۴*۳ رنگی زمینه روشن بدون پشت نویسی
- نکته مهم: عکس بایستی دارای شرایط ذیل باشد:
- خانم ها با حجاب کامل و بدون آرایش و زیور آلات، استفاده از مقنعه بطوری که گردی صورت مشخص باشد.
- آقایان بدون کلاه و عینک آفتابی و زیور آلات، حالت متعارف مو و محاسن طوری که گوشها نمایان باشد.
- واریز مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ (پانصد هزار ریال) از طریق سامانه آموزشیار
- نکته: جهت واریز مبلغ مذکور دسامانه آموزشیار به طریق ذیل اقدام گردد:
- مراجعه به بخش درخواست / مجوز ارسال / پیگیری درخواست دانشجو ثبت شماره دانشجویی مشاهده درخواست دانشجو ارسال درخواست جدید طبقه بندی موضوع درخواست (عنوان فارغ التخصیلی را انتخاب نمایند) موضوع درخواست (عنوان صدور مدرک فارغ التحصیلی انتخاب گردد)
- ثبت را می‌زنیم مبلغ درخواستی را از طریق یکی از مراحل بانکی با استفاده از کارت عابر بانک شخصی خود واریز نموده تا عنوان صدور مدرک فارغ التحصیلی برای دانشجو از طریق سامانه آموزشیار فعال گردد.
- ارائه تمبر مالیاتی هزا رتومانی دو عدد


مراحل آموزشی:
- در صورتی که دانشجو از کلیه دروس نمره قبولی کسب نموده باشد، با مراجعه به آموزش و اعلام آن، پرونده نامبرده توسط کارشناسان آموزشی از بایگانی دریافت شده، پرونده جهت بررسی نهایی و صدور فرم تسویه حساب به اداره دانش آموختگان واحد ارسال می‌گردد.
- پس از تحویل فرم تسویه حساب، دانشجویان مشمول نظام وظیفه با مراجعه به بخش مشمولین واحد برگه لغو معافیت خود را دریافت نموده و پس از تکمیل کلیه موارد مندج در تسویه حساب یک نسخه از برگ لغو معافیت را به همراه فرم تسویه حساب تکمیل شده به اداره دانش آموختگان واحد تحویل نمایند.
- پرونده پس از بررسی نهایی در اداره دانش آموختگان واحد، مدرک گواهی موقت صادر می‌گردد، لذا دانش آموختگان حائز شرایط دریافت مدرک با مراجعه به اداره دانش آموختگان جهت دریافت مدرک اقدام می‌نمایند.
- تذکر: گواهینامه موقت از زمان صدور (تاریخ مندرج در مدرک) به مدت شش ماه اعتبار دارد.
- در این فاصله اداره دانش آموختگان واحد نسبت به صدور و ارسال دانشنامه جهت تائید به سازمان مرکزی دانشگاه اقدامات لازم صورت گرفته و بعد از ۶ ماه دانش آموخته با در دست داشتن گواهینامه موقت (در صورت دریافت) جهت دریافت دانشنامه به اداره دانش آموختگان واحد مراجعه می‌نمایند.
- تذکر: دانش آموختگانی که وام وزارت علوم را دریافت نموده اند تا تسویه حساب کامل مدرک دانشنامه خود را نمی‌توانند دریافت نمایند.


مدارک لازم جهت دریافت مدرک تحصیلی (گواهینامه موقت – دانشنامه):
- کارت هوشمند پایان خدمت دوره ضرورت
- کارت هوشمند معافیت دائم پزشکی یا کفالت
- برگ معافیت موقت بدون غیبت در مدت اعتبار آن
- گواهی اشتغال به تحصیل با دارا بودن معافیت تحصیلی در مدت اعتبار آن
- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر استخدام
- گواهی صادره از نیروهای مسلح مبنی بر اشتغال به خدمت کارکنان وظیفه
- گواهی اشتغال به خدمت متعهدین خدمت
- برگ آماده به خدمت بدون غیبت در مدت اعتبار آن


درخواست صدور مدرک المثنی ناشی از تغییرات شناسنامه ای:
در صورتی که تغییرات شناسنامه ای بعد از صدور مدرک روی داده باشد، دانش آموخته باید مبلغ دو میلیون ریال (دویست هزار تومان) بابت صدور با مشخصات جدید شناسنامه به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد نزد بانک ملی ایران واریز کند، و مدارک لازم شامل دانشنامه قبلی و تصویر برابر اصل رأی دادگاه و تصویر تمامی صفحات شناسنامه قبلی و تائید مدرک جدید ارسال کند.

مراحل صدور مدارک گواهینامه موقت و دانشنامه المثنی:
- اخذ تعهد از فارغ التحصیل مبنی بر عودت مدرک به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده از مدرک مربوطه
- دریافت استشهاد نامه دانشجو از فارغ التحصیلان واحد، می‌بایست دانشجو مشخصات سه نفر معرف را پرکرده و یک نفر از معرف می‌بایست ثبت دفتر خانه امضا نماید.
- دریافت نمونه آگهی فقدان مدرک و چاپ آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور به فاصله هر ۱۰ روز یکبار
- بعد از اجرای موارد فوق می‌بایست دانشجو مدارک را به اداره دانش آموختگان واحد تحویل نماید.
- در صورتی که مفقودی دانشنامه بار اول باشد مبلغ دویست هزار تومان و برای بار دوم مبلغ هفتصد هزار تومان به شماره فوق واریز نماید و فیش آن را به اداره امور دانش آموختگان واحد تحول نماید.
مراحل صدور ریزنمرات قابل ترجمه:
- واریز مبلغ پنجاه هزار تومان توسط دانشجو به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و تحویل آن به اداره دانش آموختگان واحد
- ارائه تصویر مدرک دانشنامه به اداره دانش آموختگان واحد
- ریزنمرات دانشجو بعد از دریافت و امضاء جهت تائید به اداره دانش آموختگان سازمان مرکزی ارسال می‌گردد ودر نهایت در اختیار دانش آموخته قرار می‌گیرد.