معاونت علمی و پژوهشی

تعداد بازدید:۵۱۹
معاونت علمی و پژوهشی

سمت: معاونت علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: دکتر عباس ارجمندفر

مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی

کلید واژه ها: معاونت علمی پژوهشی