معاونت توسعه مدیریت و منابع

تعداد بازدید:۵۴۲
معاونت توسعه مدیریت و منابع

سمت: معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی: دکتر حمید طبائی زاده فشارکی

مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری

کلید واژه ها: معاون توسعه مدیریت منابع