آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمیآیین نامه ها و فرم های اساتید
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاورهآیین نامه ها و فرم های اساتید
آیین نامه ترفیع سالانه اساتیدآیین نامه ها و فرم های اساتید
تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰آیین نامه‌های آموزش
شیوه نامه نقل و انتقالات دانشجوییآیین نامه‌های آموزش
دستور العمل محاسبه هزینه انصرافآیین نامه‌های آموزش
دستور العمل کمیسیون موارد خاصآیین نامه‌های آموزش
دستور العمل بازگشت به تحصیل دانشجویان غیر پزشکیآیین نامه‌های آموزش
فرم درخواست ارتقاآیین نامه ها و فرم های اساتید
فرم درخواست ترفیع سالیانهآیین نامه ها و فرم های اساتید
شرایط و مدارک لازم وام بلندمدت وزارت علومآیین نامه‌های مالی
کلیه فرم های پژوهشیفرم‌های پژوهش
آدرس دهی مقالاتآیین نامه‌های پژوهش
ممنوعیت پذیرایی اجباری و تهیه هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه-رسالهآیین نامه‌های پژوهش
آیین نامه ساماندهی امور مربوط به دفاع از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلیآیین نامه‌های پژوهش
قوانین آموزشیآیین نامه‌های آموزش
فرم و شیوه نامه کارآموزیفرم‌های آموزش
شرایط معرفی به استادآیین نامه‌های آموزش